TE ROG CITEŞTE CU ATENŢIE ÎN ÎNTREGIME:

Acest site este prezentat doar în scop informativ şi nu intenţionează să ofere sfaturi specific comerciale, financiare sau legale. Informaţiile prezentate în acest site şi produsele oferite în cadrul lui, reprezinta opinia personală a autorului şi/sau a consultanţilor lui.

Tot conţinutul, produsele şi serviciile nu sunt şi nu trebuiesc a fi considerate sfaturi legale sau profesionale. Le foloseşti pe proprie raspundere.

Folosind acest site eşti de acord şi accepţi aceşti termeni, condiţii şi notificări. Act de renunţare de sub orice formă de raspundere, obligaţii, pretenţii şi responsabilităţi):

Afirmaţiile făcute şi conceptele exprimate pe acest site sunt doar opinii personale. Autorul nu promite nimic altceva. Esti responsabil pentru propriul comportament şi folosinţă a informaţiilor de pe acest site. Nimic de pe www.primexteam.com nu este şi nu poate fi considerat sfat personal sau legal.

Nu există nici o garanţie referitoare la veniturile (câştigurile financiare) pe care le poti dobândi. Acest site este oferit „în forma în care este” fără nici o garanţie de vreun fel (exprimată fie explicit, fie implicit) şi tu singur îţi asumi orice şi toate riscurile asociate folosirii acestuia. Rezultatele membrilor noştrii prezentate pe acest site nu sunt tipice, şi venitul sau rezultatele tale, pot varia dar există şi riscul să nu-ţi aducă vreun venit.

Prin folosirea acestui site eliberezi de sub orice fel de cerere care poate apare datorită folosirii lui împotriva autorului şi păstrezi nevătămat autorul acestui produs şi oricare dintre consultanţii, reprezentanţii legali desemnaţi de acesta. Eliberearea de sub orice fel de obligaţii cuprinde în mod explicit dar nu se limitează, de orice fel de cerere care poate reieşi din folosirea acestui site şi produsele prezentate pe site sau orice alta informatie pe care ai primit-o prin serviciul poştal al statului sau privat, telefon, email, fax sau orice altă formă de comunicare. Aceasta include dar nu este limitată de responsabilitatea pentru concordanţă şi corectitudinea oricarei legi aplicabile local.

Autorul, consilierii sau reprezentanţii legali nu vor fi consideraţi responsabili în nici un fel (incluzând dar nefiind limitat la, neglijenţă) pentru orice pagubă directă, specială sau rezultată fie din folosirea acestui site şi produselor şi/sau serviciilor prezentate aici sau din inabilitatea ta personala de a le folosi chiar şi în orice circumstanţă în care autorul sau oricare dintre reprezentanţii legali au sfătuit în legatură cu daune, obligaţiuni sau vătămări potenţiale.

Unele legi aplicate pot să nu permită toate limitarile obligaţiunilor descrise în prezentul contract şi drept urmare a limitărilor acestor situaţii speciale eşti de acord să nu faci responsabil autorul în nici o circumstanţă, incluzând dar nefiind limitat la pierderi, pagube, rezultate ale acţiunilor şi/sau neglijenţei.

Înţelegi faptul că autorul şi membrii acestei comunităţi au o înţelegere de afiliat independent şi/sau altă conexiune materială cu producătorii de bunuri şi servicii menţionaţi pe acest site şi că poate fi recompensat când cumperi de la aceşti producători.